De VerzekeringsHeren

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Dienstenwijzer

Afdrukken PDF

DE verzekeringsheren Dienstenwijzer                        
Vreekesweid 17a 1721 PP Broek op Langedijk

 

Postbus 1064
1700 BB  Heerhugowaard
Internet www.deverzekeringsheren.nl
E-mail info[at]deverzekeringsheren.nl

Telefoon (072)8200 210. Fax (072)8200 209.

 

A.      Inleiding

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van  verzekeringen. Daarnaast eist de Wet financieel toezicht  (Wft) dat  consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij u bieden.    Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12018793. Registratie is een wettelijke verplichting. Het Wft-register is te raadplegen op de  website van de AFM (www.afm.nl).

B.      Wie zijn wij?

Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten.  Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u  mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten  worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste  aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt

C.      Onze dienstenMet de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in:    

- Schadeverzekeringen Particulier

- Schadeverzekeringen Zakelijk

- Inkomensverzekeringen

- Spaarrekeningen

- Vermogen

- Zorgverzekeringen 

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze  gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden  behandeld.


D.      Wat verwachten wij van u?

• U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar  wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste  gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade  achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan  kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar  gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel  te vergoeden.

• Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons  belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw  geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

• Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons  doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s  onverzekerd blijven.

• Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende  onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden,  wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van  uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

• Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid  en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

 

E.      Onze relatie met verzekeraars (of onze positie ten opzichte van de aanbieders)

Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming.Geen enkele bank, verzekeraar of  andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons  kapitaal.

Selectie van aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en  verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal  voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in  onze advisering.


F.      Hoe worden wij beloond?

U heeft de keuze tussen:

• Het provisiemodel: hierbij ontvangen wij van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening  wordt gebracht.

• Verrichtingentarief: Hierbij worden over de vooraf afgesproken diensten welke  aan u worden geleverd rechtstreeks kosten aan u in rekening gebracht. 

G.      Onze kwaliteit

• Ons kantoor is aangesloten bij : Stichting Erkend Hypotheekadviseurs

• Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die van haar (hun) leden  een bepaalde kwaliteitsnorm eis(t)(en). Deze norm geldt zowel voor het  advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van  medewerkers op peil wordt gehouden.

• Wij zijn in het bezit van alle benodigde relevante diploma’s en certificaten

• Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.

• Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid

H.      Klachten?

1.       Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
2.       Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
3.       Alle klachten worden door leidinggevenden behandeld. Wilt u nadere  informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons  opvragen.
4.       Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen,  dan kunt u met uw klacht bij de volgende instanties terecht.

Schade- en levensverzekeringen en hypotheken: - KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoonnr. 0900-3552248,  email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Aansluitnummer 300.013454.

5.      U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.