De VerzekeringsHeren

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Wie zijn wij

De Verzekeringsheren is een gespecialiseerd verzekeringsadviesbureau.
Onze  specialisatie is het aandragen van verzekeringsoplossingen voor de ondernemer en zijn onderneming en voor particuliere relaties.

Ons concept

Wij werken volledig transparant. Voor u betekent dit dat wij open, helder en duidelijk met u communiceren waarbij altijd uw belang voorop staat . Bij iedere aanbieding  van welke  verzekering, hypotheek of pensioenvoorziening dan ook,  laten wij u op voorhand  de ingebouwde provisie zien. De provisie is één van de mogelijkheden voor de beloning van onze diensten. U kunt er voor kiezen om een verzekering of pensioenvoorziening zonder provisie bij ons af te nemen. Onze beloning is dan op basis van een uurtarief of een vooraf met u afgesproken vast tarief.

 

Transparantie was nog nooit zo helder!

Onze dienstverlening stopt niet bij het afsluiten van de verzekering. Sterker nog: onze relatie met u is nu gestart. Wij vinden het een groot goed dat we een jarenlange relatie met u mogen opbouwen gebaseerd op wederzijds vertrouwen.  Dat wij een jarenlange ervaring hebben, onafhankelijk, objectief,  erkend, deskundig en geregistreerd zijn spreekt voor zich. Dat  de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ons heeft getoetst en een vergunning heeft verleend spreekt ook voor zich. Evenals dat wij voldoen aan alle andere eisen die de wet ons voorschrijft.

Wat ons drijft hebben wij verwoord in onze missie en visie.

Missie

Het op een transparante wijze  adviseren van onze relaties  waarbij een jarenlange relatie  is ontstaan gebaseerd op  wederzijds vertrouwen.

Visie

Al onze diensten bieden wij  met ingebouwde provisie, dus netto, aan. Onze relatie betaalt ons voor onze diensten. Naast  onze activiteiten ,die wij vanuit onze zorgplicht moeten doen, bepaald onze relatie welke dienstverlening hij wenst.  Het zichtbaar transparant adviseren heeft zijn intrede gedaan. Naast dit zichtbaar transparante advies bieden wij onze relaties inzicht in hun verzekeringstechnische  en financiële situatie en kent hij zekerheid en gemak.


Probeert u ons maar eens uit!

Praat met ons en u zult ervaren dat wij weliswaar bescheiden van omvang zijn, maar groot in (mee) denken en doen. Wij nodigen u van harte uit om dat eens van dichtbij te ervaren!